info@pretiko.cz  |  Tel.: 733 122 830   Po-Pá 8:00 - 17:00 (zkuste to i v 9 večer, často se dovoláte)

PODKLADY PRO TISK (nejen) VIZITEK

Pokud máte hotovou grafiku:
Tiskové podklady nám můžete zaslat e-mailem (u dat nad 10 MB použijte službu uschovna.cz nebo obdobnou).

Akceptujeme souborové formáty .pdf , .cdr, .ai, okrajově umíme přijmout grafiku i ve formátech .eps, .psd a pokud nemáte jinou možnost i .jpg, .tiff, .png (poslední tři zmíněné opravdu pouze nouzově).
Veškeré texty musí být převedeny na křivky včetně předávání dat ve formátu PDF !! Jedinou výjimku tvoří situace, kdy se s námi dohodnete na zaslání "vzorové" vizitky, kterou následně budeme upravovat (jméno, telefonní konatakty, etc.) dle vašich průběžných objednávek.
Vložené bitmapy (obrázky) v rozlišení 300 DPI, veškeré barevné přechody, filtry a podobné efekty převeďte na bitmapu. U nezrastrovaných efektů hrozí riziko odlišného vykreslení efektu, případně jeho úplné vypuštění při tisku (toto nemůžeme ovlivnit !). U Photoshopu proveďte před odesláním sloučení vrstev (nižší velikost souboru), výjimku opět tvoří situace, kdy budete požadovat dodatečné zásahy do souboru. Stránka nastavená na velikost grafiky (tedy ne vizitka plovoucí v prostoru A4), každá další vizitka / jméno má vlastní stránku nebo soubor. Pokud připravujete grafiku na PC, pracujte v barevném prostoru CMYK, vložené fotografie v prostoru RGB nemusíte převádět - převod se uskuteční v RIP jednotce tiskového stoje (výsledek je ve většině případů u fotografií pro oko příjemnější, nežli převod na CMYK v grafickém programu, pokud však požadujete 100% barevnou shodu, převeďte veškerá data na CMYK). Texty doporučujeme nejméně 3 mm od kraje (ideálně však 5 mm), v případě použité grafiky na spad pracujte s přesahem 3 mm. V žádném případě nepřipravujte nic jako archovou montáž! V případě zásahů vynucených porušením uvedených pravidel se vystavujete riziku, že Vám budeme účtovat 120Kč za každou upravovanou vizitku. Omlouváme se znalým grafikům za tato upozornění, bohužel stále dostáváme podklady s uvedenými chybami. V případě, že si nejste jisti, volejte. Rádi Vám s přípravou dat poradíme